Защо да изберете счетоводното обслужване от нас!1. Качество на обслужването

На първо място ние поставяме качеството с което обслужваме нашите клиенти.

  • Ние прилагаме най-добрите счетоводни практики, съобразени с българското счетоводно, данъчно и трудово законодателство.
  • Прилагаме индивидуален подход към всеки наш клиент.
  • Обективно и професионално консултиране
  • Стриктно спазване на нормативните срокове за отчитане на дейността.

2. Цената

Обслужването в счетоводна кантора ще Ви спести пари. Ще спестите от поддържането на два отдела – счетоводен и ТРЗ. Няма нужда да закупувате скъпо струващ софтуер за счетоводство и ТРЗ. Няма да плащате заплати и осигуровки на щатни служители в тези отдели. При нас получавате цена, която ще заплатите за реално свършена работа.

* Данните са примерни и се отнасят за средно голямо дружество

3. Ние няма да ви подведем

За нас Вие сте наш бизнес партньор и ще се отнесем с Вас точно по този начин.

Ние не сме служители на заплата и няма да Ви спестим истината за да гарантираме нашето спокойствие. За нас е важно Вие да сте най-правилно информирани за възможните рискове от Вашите управленски решения, за да можете уверено да правите стъпките напред. Ние сме винаги отворени за диалог и сме готови да Ви дадем съвет.

4. Винаги на Ваше разположение

Ние сме винаги на Ваше разположение, независимо от деня и часа в който се нуждаете от нас.

5. Познанието

Ние имаме знанията и възможността да Ви предоставим най-важната за Вас информация, без да Ви натоварваме с допълнителна и излишна такава, за да можете да се концентрирате върху вашите бизнес начинания.

6. Конфиденциалност

Едно от най-важните неща в условита на конкурентна среда на пазара е Вие да запазите информацията за своите бизнес партньори и пазари конфиденциална. За нас като Ваш партньор това също е един от приоритети.

7. Сигурност при работа с нашата кантора

Започвайки работа с нас Вие поличавате договор с подробно описание на нашите задължения към Вас и срокове за изпълнение на посочените задължения.

8. Ресурсна обезпеченост

Ние сме обезпечени с необходимия счетоводен и ТРЗ софтуер.

Контакти

  • гр. Шумен бул. „Славянски“ №13, вх. Б, ет.3, ап.15
  •  office@giaccount.com
  • 0895 66 55 42
  • 0899 91 53 30