Счетоводна кантора Джи Ай Акаунт ЕООД Шумен

Професионални счетоводни услуги и данъчни консултации.

За ДЖИ АЙ АКАУНТ

ДЖИ АЙ АКАУНТ е специализирано счетоводно предприятие, което предоставя професионални услуги в сферата на счетоводното обслужване, данъчни консултации и администрирането на личен състав и възнагражденията на своите клиенти.

Мисията на Джи Ай Акаунт е да създаде спокойствие на клиентите си, като им помага да управляват своите финансово - счетоводни процеси с качествени услуги.

Нашият екип е с богат опит в счетоводството на производствени предприятия от секторите на хранително-вкусовата промишленост, леката и тежката промишленост, търговията с бързооборотни стоки и горива, строителни предприятия и фирми в сферата на услугите.

Именно този опит ни е научил, че всеки бизнес в съвременните икономически условия има своята уникалност и ние се стремим в пълна степен да задоволим вашите специфични нужди във финансово-счетоводната му част и управлението на човешките ресурси и ТРЗ.