Юридически услуги

 • Абонаментно правно обслужване на фирми
 • Производства пред Търгосвкия регистър
 • Сделки с недвижимо имущество
 • Регистрация на фирми
 • Регистрация на ЮЛНЦ
 • Трудовоправни консултации
 • Изготвяне на пълномощни
 • Прехвърляне на МПС
 • Изготвяне и консултиране на договори
 • Заличаване на ипотеки

 

 

 

 Контакти

 • гр. Шумен бул. „Славянски“ №13, вх. Б, ет.3, ап.15
 •  office@giaccount.com
 • 0895 66 55 42
 • 0899 91 53 30