Счетоводна кантора Джи Ай Акаунт ЕООД Шумен

Професионални счетоводни услуги и данъчни консултации.

Юридически услуги

  • Абонаментно правно обслужване на фирми;
  • Производства пред Търгосвкия регистър;
  • Сделки с недвижимо имущество;
  • Регистрация на фирми;
  • Регистрация на ЮЛНЦ;
  • Трудовоправни консултации;
  • Изготвяне на пълномощни;
  • Прехвърляне на МПС;
  • Изготвяне и консултиране на договори;
  • Заличаване на ипотеки;