ТРЗ и Личен състав

 • Управлението на всички дейности, свързани с обработка на заплатите на служителите от първоначалните справки за отчитане на положения труд до окончателно заплащане на възнагражденията, подаване на всички задължителни отчети, справки и декларации.
 • Изготвяне и поддържане на всички необходими според българското законодателство административни документи, свързани с назначаване на служителите, прекратяване и промени в трудовите правоотношения.
 • Консултации по всички трудово-правни и административни въпроси, свързани със служителите на организацията, включително и съдействие при взаимоотношения с представители на държавни служби и агенции.
 • Изготвяне и подаване с електронен подпис на Декларации Образец №1 и Декларации Образец №6 за наетите по трудови договори лица и за самоосигуряващите се лица.
 • Изгoтвяне и подаване на уведомления за болнични листи
 • Съставяне на ведомости и фишове за заплати
 • Изготвяне на платежни нареждания за дължимите осигурителни вноски

Контакти

 • гр. Шумен бул. „Славянски“ №13, вх. Б, ет.3, ап.15
 •  office@giaccount.com
 • 0895 66 55 42
 • 0899 91 53 30