Счетоводна кантора Джи Ай Акаунт ЕООД Шумен

Професионални счетоводни услуги и данъчни консултации.

ТРЗ и Личен състав

  • Управление на всички дейности, свързани с обработка на заплатите на служителите, от първоначалните справки за отчитане на положения труд до окончателно заплащане на възнагражденията. Подаване на всички задължителни отчети, справки и декларации;
  • Изготвяне и поддържане на всички необходими според българското законодателство административни документи, свързани с назначаване на служителите, прекратяване и промени в трудовите правоотношения;
  • Консултации по всички трудово-правни и административни въпроси, свързани със служителите на организацията, включително и съдействие при взаимоотношения с представители на държавни служби и агенции;
  • Изготвяне и подаване с електронен подпис на Декларации Образец №1 и Декларации Образец №6 за наетите по трудови договори лица и за самоосигуряващите се лица;
  • Изгoтвяне и подаване на уведомления за болнични листи;
  • Съставяне на ведомости и фишове за заплати;
  • Изготвяне на платежни нареждания за дължимите осигурителни вноски;