Данъчни консултации

  • данъчно-ефективни решения на специфични бизнес казуси в областта на счетоводното и данъчно законодателство
  • консултации във връзка с ДДС ефекти, корпоративно и лично подоходно облагане, еднократни данъци и всички други преки и непреки данъци, сделки между свързани лица
  • консултации във връзка с местни данъци и такси, данъци върху недвижимо имущество
  • представителство пред данъчните органи, включително по време на данъчни ревизии и насрещни проверки, и съдействие при изготвянето и подаването на декларации и други изисквани отчетни форми от данъчната администрация

Контакти

  • гр. Шумен бул. „Славянски“ №13, вх. Б, ет.3, ап.15
  •  office@giaccount.com
  • 0895 66 55 42
  • 0899 91 53 30